Mimari görselleştirme nedir ?

Çizilen 2 Boyutlu projenin gelişmiş teknikler ve bilgisayar programları yardımıyla 3. Boyuta aktarılmasıdır.  Burada dikkat edilmesi gereken konu ortaya çıkan ürünün gerçekçiliği ve inandırıcılığıdır. Bu yüzden çalışmalarımızı “Fotorealistik” olarak yapmaktayız.

Mimari görselleştirme önemli mi ?

Mimari görselleştirme sürecinin önemi; henüz hayata geçirilmemiş bir projenin, bilgisayar ortamında tamamlanmış bir proje dönüştürülerek projenin bitmiş halinin hayal edilebilmesine olanak sağlamasıdır. Bu henüz tamamlanmamış bir projenin satış aşamasında, müşteriye satın alacağı ürünün görünüşü ve diğer detayları hakkında bilgi verir ve satışı kolaylaştırır.

Fotorealistik çalışma nedir ?

Günümüzde mimari görselleştirme pek çok farklı kalitede yapılmaktadır. Biz sektörde en üst kalite olarak kabul edilen FOTOREALİSTİK çalışmalar yapmaktayız. Fotorealistik çalışmalar 3 boyutlu bir çalışmanın gerçek bir fotoğraf gibi render alınması durumudur. Fotorealistik çalışma müşterilere projenin tamamlanmış haline en yakın görseli sunmayı amaçlar.

[portfolio category=”3d-gorsellestirme”]